Someikonit

10.01.2020

Jackon Finland investoi tuotantoon

Kun Epsiran ja Tuplerin tehtaat yhdistyivät fuusion myötä, turhat tuotantokoneet poistettiin ja tehtaan layout uusittiin täysin. Konekannan, sisälogistiikan, LEAN- ja energiansäästöhankkeiden lisäksi haasteena oli Tuplerin tehtaan muutto samoihin tiloihin Sastamalaan.

Epsiran tuotannon kehitystyö ja Tuplerin muuton suunnittelu alkoi jo syyskuussa 2018. Kaksi tehdasta yhdistyivät loppuvuodesta 2019. Tupler valmisti lattianalusmateriaaleja Tampereella, mistä tehdas joutuu väistymään uusien kerrostalojen alta.

– Keskityimme ensin Epsiran automaattikonetuotannon layout-suunnitteluun. Huomioimme jo silloin Tuplerin tulevat tarpeet, kertoo ohjausryhmän vetäjänä toiminut tuotantopäällikkö Seppo Laikko.Seppo Laikko

Kun suunnitelmat oli tehty, kunnossapitoryhmä toteutti mittavan romutus- ja konesiirto- operaation. Koko automaattikonetuotanto sijoitettiin uudelleen ja sisälogistiikka uudistettiin.

– Tehdassalissa oli alun perin 18 konetta. Kartoituksen jälkeen niistä päädyttiin romuttamaan 10. Konesiirtojen lisäksi kiinteistöön tehtiin mittavia parannustöitä, kuten lattioiden hionta ja maalaus, valaistuksen uusiminen ja seinien maalaus, Laikko luettelee.

Kevättalvella 2019 projektiryhmä tutustui Tuplerilla Tuplex-tuotantoon. Selvisi, että konekanta tarvitsee mittavan huolto-operaation. Esiin nousi ajatus uuden koneen rakentamisesta vanhimman koneen tilalle. Ryhmä palkkasi tiimiinsä ulkopuoliseksi konsultiksi Hannu Kainulaisen, joka on konesuunnittelun ekspertti.

– Konsernin johto hyväksyi hanke-ehdotuksemme ja koneen rakennustyö lähti käyntiin. Valmis Tuplex 8 -kone käynnistettiin testiohjelmalla lokakuussa 2019 Epsiran tiloissa. Kun laatu oli varmistettu, pysäytimme Tampereen tehtaalla Tuplex 7 koneen, joka purettiin ja lähetettiin perushuoltoon. Tuotannon kapasiteetti säilyi samana koko projektin ajan.

Tehokkaampi logistiikka ja pienempi energiankulutus

Muutoshankkeen myötä on saatu jo nyt huomattavia hyötyjä. Ennen Jackon Finlandin fuusiota ja tehtaiden yhdistymistä ThermiSol kuljetti Tuplerille EPS-raetta useampana päivänä viikossa, jopa 10 000 m 3 eli noin 90 rekallista vuodessa. Nyt rae tehdään samoissa tiloissa Epsiran toimesta. Myös sisälogistiikkaan tehtiin merkittäviä parannuksia.

– Koneiden sijainnit ja uusi järjestelmä helpottavat materiaalivirtoja. Epsiran ja Tuplerin tuotteet pinotaan trukkilavalle koneenkäyttäjien toimesta. Kaksihaarainen kuljetinlinja, jossa on käärintäpakkausjärjestelmä vie tuotteet käärittynä varastolle, Laikko kertoo.

– Energiankulutusta laskettiin merkittävästi teknisillä ratkaisuilla ja kunnossapidolla, kuten lämmön talteenotolla ja höyryputken vuotojen korjaamisella. Ohjausryhmä on asettanut haasteellisia tavoitteita koneiden kehittämiseksi laadun ja kapasiteetin suhteen jatkossakin. Jackon Finland ja koko konserni tuo meille vakautta ja varmuutta sekä antaa mahdollisuuden järkevälle kasvulle, kiittää Laikko.