Jackonin tarjoama EPS-kierrätyssäkkipalvelu on kätevä ja jätemaksuihin säästöä tuova tapa työmaalla syntyvän leikkuujätteen keräykseen ja uusiokäyttöön.