Someikonit

22.02.2021

RIL ohjeistaa: ohutrappausta ei enää mineraalivillan päälle

Ohutrappausta ei enää mineraalivillan päälle

Tiesitkö, ettei RIL suosittele käyttämään eristerappausta nykymenetelmin lainkaan, mikäli eristemateriaalina on mineraalivilla?

Heinäkuussa julkaistu RIL 250-2020, Kosteudenhallinta ja homevaurioiden estäminen -ohje on aikamme kovimpia uutisia rakennusalalla yhdessä uusien paloturvallisuusvaatimusten kanssa. Nykyinen ohjeistus säästää niin kustannuksia kuin suunnitteluaikaa. Samalla osa aiemman toimintatavan myötä esiintyneistä rakennusteknisistä haasteista väistyy – ala pääsee vihdoin hyvästelemään muun muassa osan lisääntyneistä homeongelmista.

Ohutrappauksen alustana on perinteisesti käytetty lämmöneristeenä joko mineraalivillaa tai eristerappauksia varten kehitettyä, energiatehokkuudestaan tunnettua EPS-eristelevyä. RIL 250-2020 -ohjeen mukaan eristerappausrakennetta ei tulisi enää tehdä mineraalivillan päälle nykyisillä toteutustavoilla. Ongelmia on syntynyt erityisesti rappausten liitoskohtien vuotamisen myötä, jolloin mineraalivillan läpi tunkeutunut sadevesi on päässyt käsiksi syvemmälle rakenteeseen, ja kuivuminen on estynyt. Muita tunnettuja mineraalivillaeristeisten rakenteiden ongelmia ovat muun muassa pinnoitteen irtoamiset sekä pakkasrapautumiset.

Ratkaisuksi RIL tarjoaa tarkkamittaisilla solumuovieristeillä toteutettua rakennetta, jonka eristelevysaumat tiivistetään luotettavasti. Jackonin ThermiSol EPS ja Platina -eristeet soveltuvat hyvin ohutrappausrakenteisiin. Ne ovat markkinoiden ainoat EPS-eristeet, joilla saavutetaan ohutrappausalustan ETICS-vaatimus, +/-1 mm:n mittapysyvyys.

Tiesitkö tämän uusista paloturvallisuusvaatimuksista?Päivitetty paloturvallisuusasetus vapauttaa palo-osastoinnilta jopa kokonaan

RILin lausunnon lisäksi vuoden alussa voimaan tulleet paloturvallisuusvaatimukset tuovat helpotusta ja kustannussäästöjä rakentamiseen. Monipuolisen Jackon-tuoteperheen hyödyntäminen työmailla on nyt vaivattomampaa kuin koskaan! 

Uuden paloturvallisuusasetus 927/2020:n myötä alapohjan tuulettuvan ontelotilan palo-osastointikoko voi olla 800 m2. Jakoa osiin ei tarvita lainkaan, kun kyseessä on betoninen, palonkestävä alapohjarakenne (EI60-paloluokka) yhdessä Jackonin ThermiSol® Platina Ontelo -eristeen kanssa.

Betonisänkkäreiden erilliset palokatkot jäävät historiaan

Paloasetus koskee tyypillisiä betonisandwich-elementtejä, joissa lämmöneristeenä käytetään Jackonin ThermiSol® EPS tai Platina -eristeitä. Alle 28 metriä korkeiden kerrostalojen ulkoseinät voidaan toteuttaa ilman kahden kerroksen välein tulevia palokatkoja, sekä ilman ikkunoiden päälle tulevia palokatkoja.

Korjausrakentamista on mahdollista tehdä ilman palokatkoja Jackonin eristeillä, joiden paksuus on maksimissaan 100 mm. Tällöin ohutrappausjärjestelmän pitää täyttää EI15-vaatimus tai sillä on oltava hyväksytty SP105Fire-testitulos. Ston ohutrappausjärjestelmällä on yhdessä Jackonin ThermiSol® EPS tai Platina -seinäeristeiden kanssa sertifikaatti, joka osoittaa järjestelmän täyttävän paloturvallisuuden vaatimukset sekä sillä on hyväksytty SP105Fire-testitulos.

Sertifioitua paloturvallisuutta, varmaa suorituskykyä

Kuorielementeissä ohutrappausjärjestelmän tulee täyttää paloturvallisuuden EI15-vaatimus tai sillä on oltava hyväksytty SP105Fire-testitulos. Ston ohutrappausjärjestelmällä yhdistettynä Jackonin ThermiSol® EPS tai Platina -seinäeristeisiin on hyväksytty SP105Fire-testitulos. Käytännössä se vapauttaa rakentajan erilliseltä kohdekohtaiselta hyväksynnältä ja mahdollistaa rakennusluvan hakemisen normaalien toimintamallien mukaisesti. Näin säästyy aikaa ja kustannuksia.

Ston tarjoamat, markkinoiden ainoat sertifioidut, paloturvalliset EPS-ohuteristerappausjärjestelmät nopeuttavat siten julkisivujen rakennuslupaprosessia. Tuotesertifikaatit kattavat kaikki asetetut tekniset vaatimukset rakennuslupahakemuksen liitteeksi. Sertifikaatti varmistaa eristerappausjärjestelmien turvallisuuden ja toimivuuden. Se toimii hyväksyntänä koko maassa.

Uusi RIL-ohjeistus tiivistettynä – toimi näin ja poimi parhaat hyödyt

RIL 250-2020, Kosteudenhallinta ja homevaurioiden estäminen -ohje sekä 1.1.2021 voimaan astunut 927/2020-asetus rakennusten paloturvallisuudesta säästävät sekä kustannuksia että suunnitteluaikaa. Huomioi muutokset – ei enää eristerappausta mineraalivillan päälle!

Korjausrakentaminen

Eristepaksuus ≤100 mm Jackonin ThermiSol® EPS ja Platina -eristeet sopivat kohteeseen Tarvitaanko palokatkoa?
Pientalot ja alle 3-kerroksiset talot (P2- ja P3-luokan rakennukset)     Kyllä Ei
Alle 28 metriä korkeat kerrostalot (P1-luokan rakennukset) Kyllä Ei, jos ohutrappausjärjestelmällä saavutetaan EI15-luokitus tai järjestelmällä on hyväksytty SP105Fire-testaustulos. 
>> Ston ohutrappausjärjestelmällä on yhdessä Jackonin ThermiSol® EPS tai Platina -seinäeristeiden kanssa sertifikaatti, joka osoittaa järjestelmän täyttävän paloturvallisuuden vaatimukset sekä sillä on hyväksytty SP105Fire-testitulos.

Uudisrakentaminen

Eristepaksuus ≥100 mm Jackonin ThermiSol® EPS ja Platina -eristeet sopivat kohteeseen Tarvitaanko palokatkoa?
Pientalot ja alle 3-kerroksiset talot (P2- ja P3-luokan rakennukset) Kyllä Ei
Alle 28 metriä korkeat kerrostalot (P1-luokan rakennukset) Kyllä Kyllä, järjestelmän sertifikaatin mukaisesti. 
>> Ston ohutrappausjärjestelmällä on yhdessä Jackonin ThermiSol® EPS tai Platina -seinäeristeiden kanssa sertifikaatti, joka osoittaa järjestelmän täyttävän paloturvallisuuden vaatimukset sekä sillä on hyväksytty SP105Fire-testitulos.
 

Haluatko tietää enemmän? Kysy lisää! Ja muista – mitä ikinä eristätkin, valitse Jackon.