Someikonit

19.11.2014

ThermiSol -routaeristeet saivat parhaan luokituksen

Tutkimukset osoittavat ThermiSol -routaeristeiden jäädytys-sulatuskestävyyden olevan erinomainen. Routa-levyt saivat sulatus-jäädytystestissä parhaan tuloksen, FTCI1. ThermiSol Routa-levyt eivät vety tai painu kasaan.

Suomessa noudatetaan poikkeuksellisen tiukkoja laatukriteerejä EPS-eristeiden osalta. Uusi SFS 7032 -standardi määrää EPS-eristeiden ominaisuudet käyttökohteittain vuoden 2015 alusta lukien. Hyväksytty jäätymis-sulamiskestävyyden testitulos on standardin vaatimus kaikille Suomessa käytettäville routaeristeille.

Lämmönjohtavuus ei saa heikentyä veden tai jäätymisen takia

Uusi kansallinen standardi edellyttää pitkäaikaisten vesiupotuskokeiden lisäksi jäädytys-sulatustestauksia, ns. freeze-thaw -kokeita EN 12091 -standardin mukaisesti. Routaeristeiden maksimi sallittu vesimäärä noin kaksi tilavuusprosenttia, jolloin lämmönjohtavuus on vielä suunnitteluarvojen rajoissa.

ThermiSol Routa-levyille tehtiin standardin vaatimat 300 syklin jäädytys-sulatustestit, joissa mitattiin tuotteiden vesipitoisuuden muutokset. Vesimäärän ollessa alle 1 til-% tuote saa parhaan luokituksen FTCI1. EPS-routaeristeen pitkäaikainen kestävyys edellyttää myös tuotteen lujuuden säilymistä alkuperäisellä tasolla. Puristuslujuus ei saa heikentyä yli 10 %.

Oikeaa informaatiota suunnitteluun

ThermiSol-routaeristeiden FTCI1-luokitus takaa tuotteille pitkän käyttöiän vaativiin routasuojaustarkoituksiin.

  Puristuslujuus (kPA) Lämmönjohtavuus (W/mK) Jäädytys-sulatusluokka
  Lyhytaik. Pitkäaik. Lambda Suunnitteluarvot *)  
  EN 826 EN 1606 Declared    
ThermiSol EPS 120 Routa 120 36 0,036 0,036–0,041 FTCI1
ThermiSol Super 200 200 60 0,033 0,033–0,036 FTCI1

*) routaeristeelle lasketaan lämmönjohtavuuden todellinen suunnitteluarvo λU  pahimman mitoitustilanteen perusteella, eli max vesipitoisuudella jäätyneenä silloin, kun eriste on maakerrosten välissä perustusten ulkopuolella. Tarkempia tietoja löytyy ohjeesta RIL 261-2013 (Routasuojaus, rakennukset ja infrarakenteet).

Määräykset kiristyvät – sehän sopii meille!

Uusi suomalainen SFS-7032 -standardi määrää EPS-eristeiden ominaisuudet käyttökohteittain vuoden 2015 alusta lukien. Routaeristeiden jäädytys-sulatustesti on yksi standardin vaatimuksista, mutta on tärkeä vaatia standardin mukaisesti sertifioituja EPS-eristeitä muissakin käyttökohteissa kuten seinissä, katoissa ja erityisesti keventeissä. Kotimaiset SFS-standardit vahvistavat rakennusmateriaalin soveltuvan myös suomalaisiin olosuhteisiin. Siksi ThermiSolin kaikki rakennuseristeet ja elementit ovat CE-merkinnän lisäksi SFS-standardien mukaisesti sertifioituja.