Someikonit

17.03.2016

ThermiSol-seinäelementit saivat TRY-hyväksynnän

Teräsrakenneyhdistys ry (TRY) on myöntänyt kansalliseen elementtistandardiin SFS 7030 perustuvan vapaaehtoisen sertifikaatin ThermiSol-seinäelementeille. Hyväksyntä perustuu standardin vaatimuksille eri käyttökohteissa, koskien kantavia metalliohutlevypintaisia eristäviä sandwich-elementtejä.

Elementti toimii kantavana ja eristävänä

Sandwich-elementin katsotaan toimivan kantavana, kun sille käyttökohteessa määritellään kuorman kantokyky. Teräsrakenneyhdistyksen asiantuntijaryhmän varmennuksen ja VTT:n sertifioinnin mukaan ThermiSol-seinäelementit täyttävät kaikki kotimaiset vaatimukset.

Standardin SFS 7030 mukaan kantavien elementtien tulee kestää tuuli-, paine- ja lumikuormia ja/tai jäykistää kantavan runkorakenteen yksittäisiä elementtejä ja/tai käyttää levyvaikutusta tai kantaa muita olennaisia ulkoisia kuormia.

Pelkkä CE-merkintä ei riitä

SFS 7030 standardi sisältää kansallisen ohjeen sandwich-elementtien käytölle rakenteellisina ja kantavina rakenteina. Suomessa CE-merkintää on siis täydennettävä luotettavalla tuotesertifikaatilla.

Itsekantavana sandwich-elementin voidaan katsoa toimivan sellaisissa sovelluksissa, joissa ei tarvitse määritellä kuormankantokykyä. Tämä ei kuitenkaan Suomen ilmasto-oloissa yleensä riitä, vaan tarvitaan erillinen, luotettava tuotesertifikaatti siitä, että elementti kestää kaikki siihen kohdistuvat rasitukset. Siksi ThermiSol-seinäelementeille on myönnetty VTT-sertifikaatti VTT-C-11170-14, ja nyt myös TRY-hyväksyntä.

Arviointiperusteet ja standardin SFS 7030 voi hankkia osoitteesta www.sfs.fi.