Someikonit

20.11.2014

ThermiSolin lattiaeristeet ovat tutkitusti painumattomia

VTT:n tutkimuksen perusteella ThermiSol Platina Lattia sekä EPS 100 ja EPS 200 -lattiaeristeet soveltuvat hyvin lattian eristämiseen myös paksuna kerroksena – painumatta.

Tehokkaimpaan lämmöneristykseen pääset asentamalla 300–400 mm ThemiSol Platina Lattiaa tai EPS 100 Lattiaa energiatehokkaan rakennuksen alapohjaan. Eristekerroksen voi tehdä kahden, kolmen tai neljän levyn kerroksena saumakohdat limittäen. Lopputulos lujuuden suhteen on aina sama.

Asenna lattiaeristeet tiivistetyn ja tasatun sorakerroksen päälle

Tavanomaisen asuinrakennuksen lattioiden kuormitus on 200–400 kg/m2. ThermiSolin eristeissä on siihen verrattuna turvallisuusmarginaalia moninkertainen määrä.

Varastoissa ja tuotantorakennuksissa kuormat ovat asuinrakennuksia suurempia. Lisäksi on otettava huomioon myös suurehkoja piste- ja viivakuormia. Tällöin suosittelemme käyttämään ThermiSol EPS 200 Lattiaa.

Kuormitus saa olla enintään eristeen pitkäaikaislujuutta vastaava

Muista mitoittaessasi, että lattiarakenteen kuormituksen tulee olla enintään lattiaeristeen pitkäaikaislujuuden mukainen. ThemiSolin lattiaeristeiden pitkäaikaiset puristuslujuudet ovat seuraavat:

  • Platina Lattia 2500 kg/m2
  • EPS 100 Lattia 3000 kg/m2
  • EPS 200 Lattia 6000 kg/m2