Someikonit

Eristä kunnolla, säästä kuluissa. 

Rakenteellisen energiatehokkuuden ratkaisuja

Lämmitystarpeen vähentäminen on energiatehokkaan rakentamisen kulmakivi – ja säilyy jatkossakin sellaisena. Vaikka keinovalikoima onkin laajentunut ja määräykset muuttuneet, kaikkia mahdollisuuksia energiansäästöön ei suinkaan ole suinkaan vielä hyödynnetty.

Rakennuskannan halutaan tulevaisuudessa toimivan hyvin vähäpäästöisesti. Tätä kannattaa ennakoida rakennuksen pitkäikäisimmissä osissa. Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen energiatehokkuudesta (2018) sisältää uuden tavan osoittaa rakennuksen energiatehokkuuden määräystenmukaisuus. Vaihtoehtoisena menettelynä E-lukuvaatimuksille asuinrakennuksille on annettu rakenteellisen energiatehokkuuden vaatimukset. RTT:n Eristeteollisuus on koonnut sivuilleen oleelliset tiedot uudisrakennuksen lämmöneristämiseen liittyvistä säädöshankkeista.

Ilmastotekoja ja investointeja tulevaan

Alla olevan taulukon arvojen ja Jackonin Eristä oikein -oppaan avulla voi rakennushankkeessa edetä selkeällä ja turvallisella tavalla – ilman E-lukujen perusteella tehtäviä suuritöisiä laskelmia.

Suositeltavat U-arvot eri rakenteille

Taulukko: Rakenteellisen energiatehokkuuden vaatimukset asuinrakennuksille. Lämpöhäviövaatimuksen täyttymisen osoittamisessa käytettävät rakennusosien lämmönläpäisykertoimien, ilmanvuotoluvun ja poistoilman lämmöntalteenoton (LTO) vuosihyötysuhteen vertailuarvot. Lisäksi on täytettävä ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähköteholle ja rakennuksen lämmitysjärjestelmälle asetetut vaatimukset. Käyttötarkoitusluokkaan 2 kuuluvat vähintään kolmen asuinkerroksen asuinkerrostalot. Muut asuinrakennukset kuuluvat käyttötarkoitusluokkaan 1.

RAKENNUSOSAT Vertailuarvo
U-arvo, W/(m2 K)  
Ulkoseinä (käyttötarkoitusluokka 1) 0,12
Ulkoseinä (käyttötarkoitusluokka 2) 0,14
Yläpohja 0,07
Alapohja (ulkoilmaan rajoittuva) 0,07
Alapohja (ryömintätilaan rajoittuva tuuletettu) 0,10
Alapohja (maanvastainen) 0,10
Muu maanvastainen rakennusosa 0,10
Ikkunat 0,70
Ulko-ovet ja tuuletusluukut 0,70
Kattovalokuvut 0,70
RAKENNUKSEN ILMANVUOTOLUKU  
q50, m3/(h m2) 0,6
LTO:n VUOSIHYÖTYSUHDE  
ηa, % 65
KONEELLISEN TULO- JA POISTOILMANVAIHTO-
JÄRJESTELMÄN OMINAISSÄHKÖTEHO
Enimmäisarvo
kW/(m3/s) 1,5
RAKENNUKSEN LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ Vaatimus
Rakennuksen lämmitysjärjestelmänä on käytettävä

Kaukolämpöä,
maalämpöpumppua tai ilma-
vesilämpöpumppua

 

Tilaa uutiskirjeemme ja tiedät, mitä merkittävää alalla tapahtuu!

Kiitos yhteydenotosta, otamme yhteyttä sinuun mahdollisimman pian!

KLIKKAA MISTÄ OLET KIINNOSTUNUT JA JÄTÄ YHTEYDENOTTOPYYNTÖ

Eristeet

Eristeet

Elementit

Elementit

Märkätilalevyt

Märkätilalevyt

Rakentamisen järjestelmät

Rakentamisen
järjestelmät

Pakkaustuotteet

Pakkaustuotteet

Kalalaatikot

Kalalaatikot

Tekniset komponentit

Tekniset
komponentit

Muu

Joku muu?