Someikonit

Thermisol EPS Kevenne

Jackon

ThermiSol® EPS-keventeet soveltuvat maarakentamiseen, pehmeikköalueiden uudis- ja korjausrakentamiseen sekä piha-alueiden muotoiluun. Keventeiden avulla on helppo ja nopea rakentaa myös vaikeisiin paikkoihin.ThermiSol® EPS Katto -eristeet ovat keveytensä ansiosta nostettavissa katolle helposti ja turvallisesti. Eristeet ovat nopeita asentaa, ja paksutkin eristekerrokset saadaan kerta-asennuksella katolle.

EPS-kevenne tehdään yleensä tiheydeltään 15–30 kg/m3 olevista paisutetuista polystyreenikappaleista. Kappaleet tilataan tehtaalta määräkokoisena, tavallisesti 500 x 1200 x 2000/3000 mm. Keventeet voi myös työstää haluttuihin kokoihin työmaaoloissa. Paksuus suunnitellaan yleensä enintään 0,1 metrin jaolla. Kevenne voidaan rakentaa joko muovilla suojaten tai ilman. Suojauksena toimii myös päällysrakenne, kuten asfaltti. Joissakin erityistapauksissa suojauksena käytetään betonilaattaa.

  • Piha- ja liikennealueet
  • Urheilukentät
  • Torit ja pysäköintialueet
  • Rakennusten alapohjat ja erilaiset perustukset
  • Meluvallit, pengerrykset
  • Kadut ja maantiet
  • Rautateiden laiturit
  • Siltapenkereet

EPS-keventeiden ominaisuudet

EPS on ympäristölle myrkytön, eivätkä EPS-keventeet vety, lahoa tai homehdu. Kaikki ThermiSo EPS-keventeet ovat CE-merkittyjä.

Pohjarakennusmenetelmä ja kevennyspaksuus valitaan aina kunkin kohteen suunnitelmien pohjalta. Yleiset suunnittelu- ja rakentamisohjeet EPS-keventeille määrittelevät mitoituksessa käytettävät arvot, esim. puristuslujuuden tulee
olla vähintään 100 kPa, kun kokoonpuristuma on 5 %.

ThermiSol® EPS Kattoeristeet        
  Puristuslujuus (EN 826) Puristuslujuuden suunnitteluarvo (* Taivutuslujuus Kimmokerroin E
Thermisol® EPS-kevenne σ10 10 %:n ja σ5 5 %:n mukaan kokonaispainuma alle 2 0,35 x σ10 (kPa) EN 12089 (Mpa) (suunn. arvo)
EPS 100 100 (90) 35 150 8
EPS 120 120 (198) 42 170 10
EPS 200 200 (180) 70 250 16
EPS 300 300 (270) 105 450 24

EPS 120 on yleisimmin käytetty kevennelaatu
*Mitoitusarvot ThermiSol® EPS-keventeiden suunnitteluun

Thermisol® EPS Kevenne_9324