Someikonit

Routaeristäminen

Routaeristeiksi Jackon suosittelee seuraavia tuotteita:
ThermiSol® EPS Routa

Kunnollinen routaeristys on rakentamisen perusasioita. Routaeristystä on syytä käyttää aina,kun maalaji on routivaa. ThermiSol® Routa -levyt on sertifioitu käytettäväksi perustusten ulkopuoliseen routasuojaukseen sekä sokkelin, perusmuurin ja kellarin seinän eristämiseen maata vasten.

Routaeristyksen mitoituksessa tulee noudattaa Ympäristöministeriön määräyksiä, Talonrakennuksen routasuojausohjeita sekä Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry:n Suunnittelun tuotemäärittely rakennustuotteille -ohjeistusta. Jackonin tuotteet täyttävät kaikki niille asetetut edellytykset: niin pitkäaikaisen puristuslujuuden, vesi-abs-arvon kuin jäätymis-sulamiskestävyyden. Tarvittavan eristyspaksuuden voi laskea Routaeristyksen laskentaohjelmalla »

Rakennuksen routaeristäminen

Rakennuksen routaeristäminen

Routaeristeen perustehtävä on suojata rakennusta routimisvaurioilta koko sen käyttöiän. Tämä vaatii eristeeltä hyvää lämmöneristävyyttä sekä ainutlaatuista pakkasen- ja kosteudenkestoa. On erittäin tärkeää, ettei eriste ime itseensä vettä, koska kastuessaan eristeestä häviää sen tarkoitus pitää lämpö sisällä ja kosteus ulkona.

Routasuojauksen tarkoitus on estää maan jäätyminen perustusten alla, jotta rakennus ei vaurioidu maan routimisen vuoksi. Perustamistapa, perustamissyvyys sekä rakennuspaikan olosuhteet vaikuttavat routaeristyksen mitoitukseen hyvin merkittävästi. Lämpimien rakennusten matalaperustukset vaativat suojausta 1–1,5 metrin leveydelle sokkelin ulkopuolelle. Koska rakennuksen ulkonurkissa routa tunkeutuu syvemmälle kuin seinälinjoilla, eristepaksuutta lisätään 40 % vähintään 1,5–2 metrin etäisyydelle nurkasta.

Routaeristyksen mitoituksessa tulee noudattaa Ympäristöministeriön määräyksiä ja Talonrakennuksen routasuojausohjeita. Tarvittavan eristyspaksuuden voi laskea Routaeristyksen laskentaohjelmalla »

Rakennuksen routaeristäminen

Piha-alueiden routaeristäminen

Pihatiet, liittymät ja erilaiset ulkoterassit kannattaa eristää heti kunnollisilla routaeristeillä, jotta päällysteitä ei tarvitse purkaa tai korjailla myöhemmin. Koska ajotiet ovat lumesta vapaana koko talvikauden, puuttuu lumen roudalta suojaava vaikutus. Vaikka pihateiden päällystäminen esim. laatoilla tai kivetyksellä kestää vähäistä routimista, tarvitsevat nekin routasuojausta. Päällysteet eivät saa muuttua epätasaisiksi, sillä muutoin esim. autotallin ovien avaaminen voi hankaloitua. Routanousut voivat myös ohjata sulamisvesiä kohti rakennuksen perustuksia.

Piha-alueiden routaeristäminen

Katujen ja teiden routaeristys

Maarakenteiden eristeiltä vaaditaan aina hyvää kestävyyttä kosteutta ja pakkasrasituksia vastaan. Routariskien hallitsemiseksi maantierakenteen suojaksi voidaan käyttää paksuja kivennäismaa-penkereitä tai suhteellisen ohuita routaeristeitä. Routasuojaukseen saadaan kustannussäästöjä, kun käytetään oikein mitoitettuja rakenteita ja materiaaleja

Tilaa uutiskirjeemme ja tiedät, mitä merkittävää alalla tapahtuu!

Kiitos yhteydenotosta, otamme yhteyttä sinuun mahdollisimman pian!

KLIKKAA MISTÄ OLET KIINNOSTUNUT JA JÄTÄ YHTEYDENOTTOPYYNTÖ

Eristeet

Eristeet

Elementit

Elementit

Märkätilalevyt

Märkätilalevyt

Rakentamisen järjestelmät

Rakentamisen
järjestelmät

Pakkaustuotteet

Pakkaustuotteet

Kalalaatikot

Kalalaatikot

Tekniset komponentit

Tekniset
komponentit

Muu

Joku muu?