Someikonit

Thermisol® EPS Routa

Jackon

ThermiSol® EPS 120 Routa ja ThermiSol® Super 200 Routa -eristeet suojaavat rakennusta, pihaa ja teitä routimisvaurioilta. Perustamistapa ja -syvyys sekä rakennuspaikan olosuhteet vaikuttavat routaeristyksen mitoitukseen. Jos eristeeseen kohdistuu normaalia suurempia kuormituksia on syytä käyttää ThermiSol® Super 200 Routa -eristettä.

ThermiSol® EPS 120 Routa:

  • Perustusten ulkopuolinen routasuojaus
  • Sokkelin perusmuuri
  • Kellarin seinän eristäminen maata vasten

ThermiSol® Super 200 Routa:

  • Perustusten vaativat routasuojaukset esim. anturoiden alle
  • Erilaisten kylmien rakenteiden ja maapohjan routasuojaus
  • Raskaasti kuormitettujen piha- ja pysäköintialueiden routaeristys
  • Putkinkanaalien ja vesijohtoverkoston suojaus
  • Jäähallien ja tekojääratojen eristykset

Routaeristeiden ominaisuudet

Routasuojauksen tarkoitus on estää maan jäätyminen perustusten alla, jotta rakennus ei vaurioidu maan routimisen vuoksi. ThermiSol® EPS Routa -eristeillä on suuri puristuslujuus ja erinomainen dynaaminen puristuskestävyys. Eristeillä on hyvän lämmöneristävyyden lisäksi ainutlaatuinen pakkasen- ja kosteudenkesto. Niiden jäädytys/sulatuskestävyys on tutkitusti erinomainen.

Eristävänä aineena toimii puhdas ilma. Eristeiden lämmönjohtavuusarvo pysyy samana levyjen paksuudesta riippumatta. ThermiSol® EPS 120 Routa ja ThermiSol® Super 200 Routa -eristeet ovat CE-merkittyjä.

Jackon on kehittänyt routaeristyksen suunnittelua helpottamaan web-pohjaisen mitoitusohjelman, jonka avulla on helppoa laskea eristyksen tarve uusimpien viranomaismääräyksien ja normien mukaan. Ohjelma löytyy osoitteesta www.jackon.fi

ThermiSol EPS Routa EPS Routa 120 Super 200 Routa
Levykoko ja vakiopaksuudet 1000 x 1200 mm, vakiopaksuudet 50, 70, 100 m 1000 x 1200 mm, vakiopaksuudet 50, 100 mm
Pitkäaikainen kuormituskestävyys 36 kPa (3600 kg/m2 ) 60 kPa (6000 kg/m2 )
Lyhytaikainen kuormituskestävyys 120 kPa (EN 826) (12000 kg/m2 ) 200 kPa (EN 826) (20000 kg/m2 )
Jäädytys-sulatusluokka FTCI1 FTCI1
Lämmönjohtavuus 0,036 W/mK 0,033 W/mK
ThermiSol EPS Routa_22317
ThermiSol EPS Routa_22317