Someikonit

Thermisol® EPS Seinä

Jackon

ThermiSol® EPS 60S ja 100S Seinä -eristeet ovat tarkkamittaisia, luokiteltuja lämmöneristeitä, joiden ilman- ja vesihöyrynläpäisevyys on seinärakenteisiin soveltuva – niin uudisrakennusten kuin erilaisten julkisivujen lisäeristyksiin korjauskohteissa.

Julkisivujen lisälämmöneristämiseen käytetään yleensä suorareunaisia, kooltaan 600 x 1000 mm ThermiSol® EPS 60S Seinä -levyjä. ThermiSol® EPS 100S Seinä soveltuu ohutrappauksen alle lämmöneristeeksi kohteisiin, joissa tarvitaan hyvää iskujen kestoa, kuten rakennusten ensimmäisten kerrosten seinät.

EPS 60S ja 100S ovat puristuslujuudeltaan vähintään 60 ja 100 kPa (EN 826). Eristelevyjen paksuudet korjauskohteissa ovat 50–150 mm kohteen lämmöneristystarpeen mukaan. Uudisrakennuksissa eristepaksuus on yleensä 160–300 mm.

  • Hyvä lämmöneristävyys lisää asumisviihtyvyyttä ja energiansäästöä
  • Kevyt ja luja eristemateriaali, jota on helppo käsitellä
  • Laajasti tutkittu, luotettava ja kestävä ratkaisu
  • Paloluokiteltu soveltumaan myös suurten kerrostalojen seiniin
  • Laatutuote, joka suojaa julkisivua sään rasituksilta
  • Vanhan rakennuksen käyttöikä pitenee ja ulkonäkö paranee

Seinäeristeiden ominaisuudet

ThermiSol® EPS 60S ja 100S Seinä -eristeet valmistetaan ja käsitellään erikseen seinien lämmöneristämiseen soveltuviksi kosteustekninen toimivuuden ja luokitellun mittapysyvyyden varmistamiseksi. Haitallista jälkikutistumaa ei esiinny, ja jälkikutistuma on aina alle 0,2 %. Eristeet ovat viranomaisten hyväksymiä ja CE-merkittyjä laatutuotteita.

Eristeet ovat palosuojakäsiteltyjä EPS-levyjä, jotka ovat vaikeasti syttyvää [S] laatua. Uuden europaloluokituksen mukaan paljaalla seinäeristeellä saavutetaan paloluokka E, mutta esimerkiksi ohutrappauksella päällystettynä EPS+ohutrappausrakenne täyttää normaalisti paloluokan B as1 d0 vaatimukset. Lisätietoa EPS-eristeen käytöstä ohutrappauksessa VTT:n lausunnossa VTT-R-07591-10.

ThermiSol® EPS Seinä EPS 60 S Seinä EPS 100 S Seinä
Puristuslujuus (EN 826) 60 kPa 100 kPa
Taivutuslujuus (EN 12089) 100 kPa 150 kPa
Vesihöyrynläpäisevyys (EN 12086) 5 ... 7 x 10-12 kg/(msPa) 5 ... 7 x 10-12 kg/(msPa)
Lämmöneristävyys ( ) 0,039 W/mK 0,036 W/mK
Paloluokitus
(EN 13501-1, EN ISO 11925-2)
E E

 

Thermisol EPS Seinä_7099