Someikonit

Cellplasternas egenskaper

Giftfri

Den expanderade cellplasten är ett säkert material som är godkänt för kontakt med livsmedel. I tillverkningen används inte s.k. freoner. Drivmedlet som används är pentan som är ofarligt för ozonskiktet i atmosfären och det innehåller inga ämnen eller gaser som är skadliga för hälsan eller miljön. Produkterna är giftfria, luktfria och dammfria och de innehåller inte lossnande fibrer.

Tillverkningen

De komplexa konstruktionerna och delarnas millimeterprecisa mått ställer stränga krav på produktionsmaskinerna. Den mångsidiga och moderna utrustningen och råmaterialen samt planeringskunskaperna ger en enorm fördel åt Jackon.

De i förväg expanderade pärlorna matas in i en elektronisk och helautomatisk maskinform, där de förbinds med slutprodukten genom tryck och ånga. Den delen som expanderas i formen får en utmärkt ytkvalitet.

EPP- och EPE-delarna värmebehandlas i en ugn där det inre trycket i plastpärlorna stabiliseras och produkterna sätts sin slutliga dimension. EPS-produkterna är färdiga genast efter losstagningen från formen.

Återvinningen

Cellplastprodukterna kan återvinnas på många olika sätt i slutet av produktens livscykel. Det kan krossas och återanvändas vid tillverkning av förpacknings- och isoleringspaneler eller så kan det blandas med lätta betongprodukter. Genom att blanda den krossade cellplasten i jorden får du ett fluffigt växtunderlag eller ett material som hjälper till att leda bort avloppsvattnet.

Förbränningen

Återvinning är inte alltid den mest ekonomiska eller miljövänliga lösningen. I så fall är energiåtervinning eller förbränning det bästa alternativet. Genom att bränna cellplasten i en tillräckligt hög temperatur eller blanda den med avfall kan du få ett högt brännvärde och minska utsläppen från avfallsförbränningen.  På avfallsdeponin är cellplast ett stabilt och giftfritt avfall.

Suunnittelu

Tack för att du kontaktar oss, vi kommer tillbaka till dig så snart som möjligt!

KLICKA PÅ VAD DU ÄR INTRESSERAD AV OCH LÄMNA EN KONTAKTBEGÄRAN

Eristeet

Isoleringsmaterial

Elementit

Element

Märkätilalevyt

Våtrumsskivor

Rakentamisen järjestelmät

System för
byggande

Pakkaustuotteet

Förpackningsprodukter

Kalalaatikot

Fisklådor

Tekniset komponentit

Tekniska
komponenter

Muu

Någon annan?